අගැමැති අතින් ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය කැපුනේ මෙහෙමයි. – video –

අලුත් අවුරුදු සමයේදී අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා කාලය ගත කරන ලද්දේ නුවරඑලිය ප‍්‍රදේශයේයි. මෙහිදී ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය නුවරඑලියේ සංචාරක හොටලයක කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් සකස් කිරීම අගමැතිවරයා විසින් නිරීක්‍ෂණය කර ඇත.

මෙම කේක් ගෙඩිය කිලෝ 380 ක් බරින් යුතු වූ අතර දිගින් මීටර දිග මීටර් 111කි. කේක් ගෙඩිය අගමැතිවරයා විසින් කපන ලද්දේ කඩුවකිනි.

videoplayback

User 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *