ඉන්දීය සුපිරි නළු වසර පහක් සිපිරි ගෙට..

1998 දී චිත්‍රපටයක් රූ ගත කරන අතර මුවන් දෙදෙනෙක් මැරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු වූ ඉන්දිය සුපිරිතම නළු සල්මාන් ඛාන් වසර පහකට සිර ගත කිරීමට ජෝඩ්පූර් අධිකරණය තීරණය කළේය.

ඒ එම නඩුවට අදාළ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමිනි. සුපිර නළුවා ජෝඩ්පූර් බන්ධනාගාරයට රැගෙන ගොස් ඇත.
නඩු තීන්දුවට අදාළව සල්මන් ඛාන් ඇප අයදුමක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය සිකුරාදා දිනයේදී විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

User 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *